СТАНДАРТИ ЯКОСТІ

Високоякісна продукція державного підприємства «Артемсіль» відрізняється високим процентним вмістом хлориду натрію (NaCl) у межах 97,7 - 98,5%. Наша сіль має всі необхідні людському організму мікроелементи.

Сучасні системи розробки Артемівського родовища соляного мінералу, що застосовуються на рудниках, прогресивний спосіб комбайнового видобутку солі, конвеєрний транспорт, потокові технологічні лінії переробки солі на поверхневих комплексах виключають використання ручної праці в основних виробничих процесах, що забезпечує стабільну якість продукції та безпеку виробництва. Інженерними службами підприємства виконано велику роботу з розширення асортименту продукції, яка випускається, підвищенню її якості для безумовного задоволення попиту численних споживачів.

Великим досягненням колективу ДП «Артемсіль» стало впровадження системи управління якістю та одержання сертифікату про її відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008, виданого QSCert-Ukraine B.V.

Зараз у ДП «Артемсіль» велика увага приділяється екологічній безпеці виробництва та забезпеченню бездоганної чистоти солі, яка видобувається. Тому сприяє використання новітніх виробничих технологій. Соляні розсоли, що утворюються в шахтах, і які раніше скидалися у ріки, зараз концентруються в спеціальних підземних розсолозбірниках, де відбувається їх перекристалізація. Існуючі технології видобутку і переробки солі передбачають повну механізацію та автоматизацію виробництва. При видобутку корисної копалини відпала необхідність у буропідривних роботах. Застосування комбайнової технології екологічно чистіше, безпечніше та ефективніше. При переробці видобутої сировини віддається перевага класифікації продукту на грохотах, що дозволяє уникнути переподрібнення солі і зайвого пилеутворення в повітрі робочої зони.

Упевнена хода науково-технічного прогресу знайшла своє втілення в кращій організації роботи шахтного та солепереробного комплексів, у впровадженні комп'ютеризації і автоматизації вантажно-розвантажувальних операцій, у налагодженій роками маркетинговій та збутовій діяльності підприємства.

Впровадження нових ліній з виробництва фасованої солі в поліетиленових 1-кілограмових пакетах з груповим пакуванням по 10, 25 і 50 кг сприяє більш повному насиченню ринка цією продукцією, полегшує працю фасувальниць, поліпшує естетику виробництва.